photo to watercolor

how to get A WATERCOLOR PICTURE OWN PET


FÅ ET “AKVAREL” BILLEDE AF DIT EGET KÆLEDYR


Få dit billede af dit KÆLEDYR lavet om til et smukt “akvarel” billede. Upload dit billede, og i løbet af få dage får du en mail med dit “maleri”.

Du kan derefter bruge filen (billedet), som du vil. Nogen gemmer det på deres telefon eller PC, andre får det printet ud for herefter, at sætte det i en ramme og hænge det op

Men det er helt op til dig.

Billedet leveres i top kvalitet

watercolor in frame
Her et eksempel, hvis du får dit billede printet og indrammet

Billedet er ikke håndmalet, men laves på computer.

1 stk. koster 95 kr. – 14 USD – 13 EUR (sendes digitalt på email)

Upload dit billede.

Klik på select file

Find dit billede i dit bibliotek – (godt, hvis billedet indeholder navnet på dit kæledyr)

Klik på upload file.

Betal via Paypal – brug linket på siden. Skriv navnet på dit kæledyr i beskedfeltet eller din email.

 

Upload files

BETAL VIA PAYPAL  – KLIK HER

Pet painting from photo of your pet.

Digital Download,

Gift Idea.

Get your picture of your pet made into a beautiful “watercolor” image. Upload your picture and within a few days you will receive an email with your “painting”.

You can then use the file (image) as you like. Someone saves it on their phone or PC, others get it printed on photo paper or get it printed on art paper for then, to put it in a frame and hang it up on the wall at home.

But it’s entirely up to you.

The picture comes in top quality

watercolor in frame
Here’s an example if you get your picture printed and framed

The picture is not hand painted, but made on computer.

1 piece. costs 14 USD – 13 EUR (sent digitally by email)

Upload your image.

Click on select file

Find your image in your library – (well, if the picture contains the name of your pet)

Click on upload file.

Pay via Paypal – use the link on the page. Write the name of your pet in the message field or your email.

 

Upload files

PAY WITH PAYPAL  – KLIK HER

Scroll Up